A Gyógyítás mélységei

A japán harcművészetekben a harcos hagyományosan három módon űzheti tevékenységét. Gyakorolhat ’jutsu’-t, gyakorolhat ’do’-t és, ha a dolog mélyére hatolt és meghaladta személyiségét, mesterként gyakorolhatja a ’shin’-t (pl. Bujutsu, Budo, Bushin; Aikijutsu, Aikido, Aikishin; Jujutsu, Judo, Jushin).

A ’jutsu’ (kínaiul ‘Shu’, jártasság, technika, trükk) a formai, technikai elemekre összpontosít, hogyan lépjünk, hogyan tartsuk a kezünket, stb.

A ’do’ (kínaiul Dao/Tao, Út, Törvény) gyakorlásánál kezd művészetté válni a tevékenységünk, az edzéseken átélt élményeket és tanítást hazavisszük és kezd életmóddá válni a folyamat. Morihei Ueshiba egész lényében képviselte az Aikido-t, így bármit tett, bármit mondott, akárcsak egy virágot meglocsolt, az maga volt az Aikido.

A ’shin’ (kínaiul ‘Shen’, Lélek, Szellem) igazi mesteri szint. A Bushin, Aikishin, Jushin, stb. kifejezésekkel nem nagyon szoktunk találkozni, Aikido és Jujutsu edzésekre könnyen eljuthatunk, de a ’shin’-t nem lehet edzőtermekben megtanulni, és talán egy élet is kevés lehet rá…

A gyógyítást hasonló módon három különböző mélységében végezhetjük:

A ’jutsu’ szintje az, amikor beadunk egy injekciót, meghallgatjuk a szívhangokat, felírunk egy receptet, stb. A betegágyhoz lépve azt gondolja: „Ezzel a beteggel foglalkoznom kell…”. Ha hosszú ideig csak ezen a szinten maradunk, úgy hamarosan jelentkezni fognak a „kiégés” (burn out) tünetei…

A ’do’ szintje a hivatástudattal bíró gyógyító, akihez bármikor lehet tanácsért fordulni, jókedvűen végzi a tevékenységét, művészi szintre emelve azt. A betegágyhoz lépve magában azt gondolja: „Ennek a betegnek biztosan fogok tudni segíteni”.

A ’shin’ az orvoslás misztériuma. Ezen a szinten működő gyógyítóval ritkán találkozni, leginkább csak a legendákban ;). Ő az, aki elég, ha csak rád néz és máris tudja, mi a teendő. Ez a szint sejlik fel olyankor, amikor a betegágyhoz lépve –még mielőtt bármit is mondott volna a páciens- egy hang megszólal legbelül: „Meg fogom gyógyítani”. Ilyenkor egységesnek érezzük a testi és lelki tüneteket, valahogy egy pillanatra egységben látjuk az egész beteget, s emiatt a szerteágazó konkrét panaszokkal nem is igen kell foglalkoznunk, mert a „gyökeret” kezelve azok maguktól megszűnnek. Noha ilyen pillanat kevés akad, ám ha rendületlen elszántsággal és megfelelő lelkülettel, folyamatos tanulással szolgáljuk a betegeket, úgy egyre többször libbennek majd fel az orvoslás misztériumait rejtő fátylak.

Xi pontok használata mozgásszervi fájdalmaknál

A Xi pontok a csatornán azok a helyek, ahol a Qi felszínes áramlása a mélybe bukik, hasonlóan egy hatalmas vízeséshez. Aki már járt ilyen helyen, az tudja, hogy a vízesésnél szinte vibrál a levegő, tele van a mozgás dinamikus erejével, a párával teli friss levegőben pedig sokszor a szivárvány is kinyilatkoztatja színeit. A köveken megtörő vízcseppek hangjainak miriádjai sajátos összhangzattá olvadnak össze. Valami hasonló, a vízeséssel mindenképpen analóg folyamatok mehetnek végbe a Xi pontoknál is, s az adott csatorna (vagy akár Nagy csatorna) keringését tudjuk vele többek között „dinamizálni”, keringtetni, s ezáltal pangtalanítani is! A kínai orvoslásban a fájdalom nem más, mint a Qi, vagy Vér pangása. Nem meglepő tehát, hogy a Xi pontokat fájdalomcsillapításra kiválóan használhatjuk, akárcsak egyszerű mezítlábas módon megszúrva (és szórva) a fájdalom helyén áthaladó csatorna Xi pontját, akár az alább részletezett módszerrel, akár egyéb módokon:

          I. lépés: meghatározzuk, hogy melyik főcsatorna/ín-izom csatorna területén van a fájdalom?

          II. lépés: megvizsgáljuk, hogy az érintett főcsatorna Xi pontján kívül a csatornához kapcsolható egyéb csatornák Xi pontjai érzékenyek-e (yin-yang, alsó-felső, jobb-bal, dél-éjfél szabály szerinti kapcsolatok)

          III. lépés: megvizsgáljuk, hogy ezek közül melyik 1-3 pont az, aminek nyomása leginkább enyhíti is a fájdalmat (a fájdalmas rész punctum maximumát is nyomva egyszerre), ill. növeli meg a fájdalom mentes mozgásterjedelmet?

          IV. lépés: erősen szórni ezeket a pontokat, mellette néhány helyi pontot lehet szúrni, vagy a beteg mozgassa az érintett testrészt. 15-20 percig legyenek bent a tűk

          E35, H59, V8, V9 (Yin/Yang Qiao és Wei Mai csatornák Xi pontjai) inkább elhúzódó fájdalmak esetén alkalmazandók