Bemutatkozás

Mit jelent a 4oszlop?

Paracelsus szerint – aki a Nyugat talán utolsó nagy misztikus orvosa volt – az orvoslásnak négy oszlopon kell nyugodnia, ha a célunk a valódi gyógyítás, s az orvoslást valóban tudománynak, művészetnek, hívatásnak és életútnak tekintjük.  Ez a négy oszlop a Filozófia, Asztrológia, Alkímia és Etika. A Filozófia a Bölcsesség szeretetét és az ahhoz való ragaszkodást jelenti, helyes szemléletre tanít, s így szilárd alapja is az orvoslásnak. Az Asztrológia a Hasonlóság törvényében és Szimmetriákban érhető nyomon. Az Alkímia az Átlényegüléssel foglalkozik, mely jelen van leghétköznapibb jelenségektől kezdve a legrejtettebbig egyaránt. Az Etika pedig az, ami nélkül az egész egy fabatkát sem ér, nem véletlen, hogy egyben „záróköve”, koronája is a többinek.

Nincs szó a „techné”-ről, azaz nem attól leszel jó orvos, ha biztos kézzel tudsz kopogtatni, s lecsapolni egy mellkasi folyadékgyülemet, vagy különösebb gond nélkül meg tudod szúrni a Gy1-t (Chen Qi: a szemgolyó és a szemgödör alsó pereme közötti akupunktúrás pont)! Ez mind nagyszerű jártasság, ám ennek megszerzése, illetve gyakorlása (hogy a kezünk egyre biztosabb legyen) egy hivatásnál inkább az alapkövetelmény, semmiképpen sem jelenti a végső célt.

Mivel is foglalkozom? Mire törekszem?

  • Belgyógyász szakorvosként a betegágy mellett kellő dózisban tapasztalom a „józan” valóságot, a sokszor bonyolultabb, kihívást jelentő, olykor életet veszélyeztető helyzeteket. Kellően edzi a realitás érzéket!
  • Akupunktőrként jó betekinteni egy olyan világba, ahol a funkció megelőzi a formát, azaz ahol még a durva fizikai tünetek megjelenése előtt már tudunk kezelni és így megelőzni is! A betegek nem ritkán azonnali változásról számolnak be tüneteiknél, ennél több „evidence-base”-re nincs is szükségem a módszer hasznosságát illetően…
  • Ha van Nyugati és Keleti orvoslás, kell lennie Északinak és Délinek is… Azaz meg kell próbálnunk minden lehetséges eszközzel azon lenni, hogy segítsünk, legyen az akár egy sziú indián tanácsa, arab orvoslás, fitoterápia, manuálterápia, homeopátia, népi medicina, vagy bármi, ami működik! Ez jelentős kutatómunkát, nyitottságot, eklekticizmust és szintetizáló szemléletet igényel, melyek egyidejű megvalósítása a napi rutinban meglehetősen komplikált. Legjobb, ha van hozzá egy vezérfonalunk! De hová is tettem azt a bizonyos gombolyagot már megint … 🙂
  • Aikido gyakorlóként önmagunkon is kipróbálhatjuk a fentebbieket működtető Természeti Törvényeket, gazdagítva közvetlen tapasztalásainkat.

Mennél jobban belemélyedek az említett témákba, annál inkább világosabb, hogy az Útnak még igencsak az elején járok! A kezdeti lépéseken túl, “felvéve az utazósebességet”, a következő lépcsőfok a kavargó gondolatok, sejtések és tapasztalatok oly mértékű összekovácsolása, hogy a kapott ötvözet megbízhatóan segítse az Életet, s ha csak egy kicsit is, de hozzátegyen egy Új orvoslás alapjaihoz!