A magyar népi orvoslás és az akupunktúra III.

Magyar Népi Orvoslás = MNO
Kínai Orvoslás = KO

  • A magyar népi szóhasználatban az erek nemcsak vérereket, hanem az ínakat is jelöli. A KO-ban az ínak a Máj, az erek pedig a Szívburok uralma alatt állnak, mindkettő a Jue Yin szintje, mely többek között ezek puhaságát/keménységét szabályozza (pl. izomtónus, vérnyomás).
  • A MNO „Tudós emberei” (=népi gyógyítók) nem ismertek reménytelen esetet. A KO-ban nincs olyan tünet, melyre ne lehetne rámozdulni néhány tűvel, legalább enyhítve (vagy akár meg is szüntetve) a panaszokat. Legyen akár nyelvzsibbadás, égő érzetek, üresség érzet, fejfájás „mintha lötyögne az agyam” érzet, vagy bármi más, ezek mind jól magyarázhatók és ezáltal kezelhetőek is!
  • A köldökpulzus vizsgálata a MNO-ban is ismert: ha nincs középen, az a gyomor „elcsúszását” (=szimádra, mádra) jelenti, s kenéssel kell visszarakni a helyére (ez nyilvánvalóan nem a gyomorcsuszamlást, illetve rekeszsérvet jelenti, hanem egy funkcionális kórállapotot). A KO-ban is ismert a köldökpulzus, melynek központosítása több akupunktőr gyakorlatában az első teendők között szerepel. A Gyomor és a Központ azonos analógiához tartoznak.
  • A MNO-ban a köpölyözés gyakori helye a „nyakcsiga”, mely a sokszor prominensen kiálló 7. nyakcsigolyát  (C7) jelenti. Az MNO szerint itt „megfordul az összes vér”, ezért vértolulásnál jól használható. A C7 tövisnyúlványa alatt található Du14 (Da Zhui), mely az összes yang csatorna találkozási helye, így a Yangok befolyásolhatók általa hathatósan.
  • Ami pedig a gyökereket illet, mind a KO, mind a MNO sok tekintetben humorális orvoslás, ahol a különböző nedvek – akár megnyilvánult nedv, akár finomabb szubsztancia – keringésén alapul az élettan/kórélettan.

Végezetül néhány megszívlelendő idézet különböző etnographiai gyűjtésekből:

„Ami elrontja, meggyógyítja!”

„A tudós emberekben bíztak… (az okleveles orvosokkal szemben), mert azok nem ismertek reménytelen esetet!”

„Az indián orvoslással megvalósulhat, hogy a gyógyulás mellett a beteg jobb emberré is váljon!”

„Mikor mennyei orvosra van szükség, akkor földi orvos nem gyógyítja meg!”

„Nem kell míreg, mentsük a lelket, nehogy meghaljanak a kezünk alatt!”

„Nem jól laktam, csak megelégedtem…”

Kedves Olvasó!
Ha ismersz hasonló, népi orvoslással kapcsolatos bölcsességet, úgy szívesen vesszük, ha megosztod velünk egy hozzászólás formájában alább!

Mi a Qi?

A keleti szimbolikus gondolkodásra jellemzően a Qi (mely nemcsak egy konkrét dolog, vagy elvont fogalom, hanem egy szimbólum is) egyszerre több dolgot is jelent. Ezek ismerete segíthet elkerülni a vele kapcsolatos fogalmi zavarokat, s a különböző orvosi, vagy akár harcművészeti iskolák tanításai közötti látszólagos ellentétek is megbékélhetnek egymással.

Ráadásul egy szent szimbólumról van szó, mely a „3 Kincs” egyike, a róla való elmélkedés, elmélyülés mindenképpen hasznunkra válik!

A Qi képírása:

A szimbólum alsó, 8 ágú csillaghoz is hasonlító részének jelentése ’rizs’, mely az anyaggal való kapcsolatára, továbbá széles körű tápláló funkciójára utal. A 8 égtáj megjelenése szintén az anyagi világgal kapcsolatos. (YIN)

A szimbólum felső részét kitevő 3 vonás levegőt, párát, gőzt jelent, mely a kézzel fogható rizsből távozó illékony, finomabb szubsztanciára utal. Az anyagi részével (rizs) szoros kapcsolatban van, ugyanakkor el is választható tőle. (YANG)

Ha profánok akarunk lenni, akkor a Qi szimbóluma egy tál gőzölgő főtt rizs, mellyel jól lehet lakni. Ha kicsit elvonatkoztatunk, akkor a YIN és YANG kettőssége is megjelenik az ideogrammban, melyek egyrészt a Qi finom dinamikáját is meghatározzák (hasonló, mint amikor két mágneses pólus között lebeg egy fémszál, vagy a diabolo ügyességi játék), illetve utalnak a Qi megjelenési formáinak állapotaira is (a szilárd anyag és az illékony éter ugyanúgy Qi, sűrűségükben azonban különböznek). Harmadrészt pedig utal az anyaginál finomabb, érzékelhető, de nem látható világra.

A régebbi (i.e. IV-III. sz. előtt) írásjelek csak a Yang részt tartalmazták:

A Qi néhány jelentése:

– Levegő: jelenti a levegőt, mely körbe vesz minket, vagy belélegzünk, továbbá jelenti a levegő áramlataiban rejlő mozgási erőt is. A Szél tele van Qi-vel.

– Lélegzet: a Levegő éltető aspektusát is jelenti, nagyon leszűkítve magát az oxigént is, de több is annál, hiszen a leheletben nemcsak az oxigén fontos tényező, hanem a pára, illetve egyéb finomabb szubsztanciák is, melyek “élővé” teszik azt. Ezért pl. egy megfelelő dobási technikához megfelelő légző ritmus is társul. Másrészről: ahogyan a Szív a Vért kormányozza, hasonló módon a Tüdő a Qi-t kormányozza.

– Kozmikus Lehelet: jelenti a kozmikus Életet is, mely leginkább Thalész Víz Őseleméhez hasonló, ahol a Világ, mint élő organizmus a Víz elemből lett származtatva. Ezáltal fontos tudni, hogy nemcsak, hogy minden Qi, de minden élő is (a maga módján), s mivel minden egy azonos valamiből származik, így magunk is szerves részei vagyunk ennek a világnak, s nem kevés közünk is van egymáshoz (Élő Kozmosz).

– Életenergia: végső soron minden energiánk forrása a Nap. Ennek különböző megnyilvánulásai mind-mind Qi, de szorosabb értelemben ezek közül a Pránát szokták a Qi-nek megfeleltetni.   

 – A Zsigerek kisugárzása, megjelenése, ösztönzése: jelenti életfolyamataink megnyilvánulásait, pl. izommozgás, testhőmérséklet, hang, látás, vérkeringés, légvétel, szívdobbanás, idegi elektromos jelenségek, stb.

– Funkció: jelenti az élettani folyamatokat közvetlenül irányító funkciókat, melyek a konkrét élettani megnyilvánulásoknál finomabb szabályozók (pl. keringés, emésztés, megtartás, táplálás, stb.)

– Szubsztancia: jelenti mindazt, ami nem a kézzelfogható anyagi világhoz tartozik, hanem egy kifinomultabb, sokszor rejtett, leginkább csak működésében tetten érhető világhoz. Ide értjük tehát az energetikai világ mellett az érzelmeket, gondolatokat is. Az ezeknél is tisztább Ideák világa nem tartozik ide, mivel ott már nem a kettősség elve uralkodik!

A fentebbiek alapján a Qi talán legfontosabb tulajdonsága a Yang és Yin (vagy, ahogy Ueshiba Morihei utalt rá sokszor: Tűz és Víz) által meghatározott áramlás. Ha azt szeretnénk, hogy harcművészeti technikáink eredményesek, mozdulataink elegánsak, kezeléseink sikeresek legyenek, úgy mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy a Qi áramoljon!

A diabolo játék is a Yin és Yang (a két kezünk) által mozgatott Qiről szól

És az elvetemült változat, ahol Li Papa megmutatja… 🙂