Járványos időszakok és a megfelelő hozzáállás

avagy az immunrendszerünk és a „spártai módszer”

Határaink védelme integritásunk elengedhetetlen összetevője. A határok elválasztanak és össze is kötnek környezetünkkel. Lehetnek élesek, vagy elmosódottak, de akkor is fontos meghatározói (=határral lát el) annak, hogy mi van „bent” és mi van „kint”. A legelső, amit észlelünk a másikon. Az első konkrét benyomásokat is akkor kapjuk egy országról, mikor annak mezsgyéjét átlépjük. Egy sejtnek, szervnek, élőlénynek, de egy szobának, háznak, városnak, megyének is vannak határai. Sőt, még a Naprendszernek is van egy jól meghatározható határa. És így tovább…

A határokon békés és intelligens kereskedelem zajlik, ahol ideális esetben a természet törvényei szerint „mindenki jól jár”, lesz gazdája a bejövő árunak és felhasználásra kerül a kiadott portéka is, legyen szó, akár terményekről, akár légcseréről, testváladékokról, stb. Minden hasznosul. Ez Yin.

Ám emellett határőrökre is szükség van, akik felelősek a rendért és a Törvényeket képviselik. A magyar mitológiában ismert a ház védelmét ellátó, küszöb alatt lakó kígyó, akinek időnként tejjel kedveskednek a ház lakói, s a hagyományok szerint sem szabad rálépni a küszöbre… Az ókori kínai épületek bejáratánál világos és sötét harcos szobra ügyelt a rendre, ők a kapuőrök. Ez Yang.

A Kínai orvoslás szerint határaink védelmét a Wei qi, avagy „védelmi Qi” látja el. Uralja a „Felszínt”, szabályozza a pórusokat (és így szorosan kapcsolódik az izzadtsághoz), melegíti a szervezetet, ill. annak hőháztartásában vesz részt. Igen mozgékony, nem a főútvonalakat követi, hanem fő „lakhelye” minden, ami felszín.

Noha a külvilággal fontos a békés együttműködés, előfordulhat olyan szituáció, amikor a határok határozott védelme szükséges az ártó erőkkel szemben. Ilyenkor nem lehet tétovázni, a határokon dúló csata mellett a háttérben az erők megfelelő összecsoportosítása zajlik, a hadrend, a védvonalak és az ellentámadás kialakítása jól ismert az immunológia tárgykörében is, és jól ismert a Kínai orvoslásban is (pl. Hideg behatolásának 6 fázisa). Az alábbi, sokakat megosztó filmből kiragadott részlet jól mutatja az elsődleges immunitás működését, illetve a Tai Yang fázisát, és érdekes megfeleltetésekhez is juthatunk, ha az immunológia/Védelmi Qi szempontjából tanulmányozzuk a történéseket…

(A művészet lényege, hogy közvetítsen. Ideális esetben valami Maradandónak lesz csatornája a művész, kevésbé ideális esetben személyes belső világának sara is hozzákeveredik az alkotáshoz. A modern művészetek közül a filmművészet igen alkalmas arra, hogy egyszerre több „csatornán” is megszólítson minket, s olykor a tudatos, vagy ösztönös szimbólumrendszer használata érdekes megfigyelésekhez vezethet, feltéve, hogy használjuk analógikus, szintetizáló gondolkodásmódunkat…)

Csupán néhány kiragadott megfigyelés:

  • borzongás, hidegrázás  —> földrengés? csatarendbe álló perzsa sereg
  • láz —> ádáz küzdelem az összecsapó erők között, a csata „heve”
  • a lét a tét —> „nem ejtünk foglyokat, nincs kegyelem”
  • környezet lehetséges ártó erőinek száma vs. védelmünk —> 300 vs. rengeteg
  • fertőzési, ún. behatolási kapu —> Thermopylai szoros
  • izzadtság —>  ellentámadás, az ellenség megtorpantása után az előretörő harcosok távol tartják a frontot a szorostól, megfutamítva az ellent
Valami ilyesmi történhet mikroszkopikus méretekben, amikor pl. megvágjuk az ujjunkat… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *